همکار ارجمند،

در راستای نیل به اهداف شرکت نامیان تجهیز پارسی که همانا ارائه خدمات پس از فروش ممتاز به مشتریان خود می باشد  و در راستای تحقق الزامات سازمان حمایت از مصرف کنندگان ، خواهشمند است فرم ارزیابی را به دقت تکمیل فرمایید.